Bel tijdens onze openingstijden om direct een afspraak te maken:

 • U wordt verzocht een eigen badlaken of handdoek mee te brengen.
 • Wij verzoeken u altijd uw afspraken vast te leggen op het afsprakenkaartje. Dit voorkomt misverstanden.
 • Wij werken zoveel mogelijk op tijd. De maximale wachttijd bedraagt 10 minuten tussen het afgesproken behandeltijdstip en de daadwerkelijke behandeling. Als uw fysiotherapeut u dan nog niet heeft opgezocht, belt u bij de balie of informeert bij de andere fysiotherapeut.
 • Wilt u zo vriendelijk zijn tijdig af te bellen indien u verhinderd bent. Omdat wij met vooraf geplande afspraken werken, hebben we dan nog de mogelijkheid om een andere patiënt in te plannen. Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.
 • De praktijk is geopend op werkdagen van 7.00 uur tot 21.00 uur maar telefonisch pas vanaf 8.00 uur bereikbaar. Als u ons wilt bellen dan bij voorkeur op het hele of halve uur.
 • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, allerlei medische en administratieve gegevens bij. Hierbij wordt de Wet op de Persoonsregistratie in acht genomen. Informatie over de kosten van een behandeling kunt u krijgen bij uw zorgverzekeraar als u verzekerd bent voor fysiotherapie. Als u niet verzekerd bent voor fysiotherapie gelden de tarieven zoals ze door de praktijk zelf zijn bepaald. Deze kunt u terugvinden op de tarievenlijst die in de wachtkamer hangt.
 • Binnen de praktijk is een Privacyregeling: volgens deze regeling heeft de patiënt het recht op inzage in het patiëntendossier. Met de patiënt wordt bedoeld de patiënt zelf of diens wettelijke vertegenwoordiger.
 • Indien u een klacht heeft over uw fysiotherapeut, dan kunt u dat altijd eerst met hem of haar bespreken. Levert dit geen bevredigende oplossing op of bespreekt u het liever met iemand anders, dan zal uw fysiotherapeut u in eerste instantie verwijzen naar een collega binnen of buiten de praktijk of, indien dit noodzakelijk is naar een externe klachtencommissie waarbij de Maatschap Fysiotherapie Bruinenberg Smulders is aangesloten. Informatie hierover vindt u in de folder “Klachten over de behandeling door uw fysiotherapeut?” welke op uw verzoek aan u uitgereikt wordt en in de wachtkamer in het folderrek is geplaatst. Indien u dat wenst, kunt u bij het indienen van en klacht ondersteuning en advisering krijgen van de patiëntenorganisatie NP/CF.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De maatschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen in de praktijk of daarbuiten.
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen op de daarvoor bestemde plaats als u de wachtkamer verlaat.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer,politie) op te volgen.
 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw.
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen direct bij ons te melden.
 • Als u ons telefonisch wilt spreken, bel ons dan bij voorkeur op het hele of halve uur.

 

<< terug naar homepage

Copyright © 2017 Bruinenberg Smulders Fysiotherapie.