Bel tijdens onze openingstijden om direct een afspraak te maken:

 • De patiënt bespreekt zijn klacht met zijn fysiotherapeut. Indien de patiënt dit niet wil, kan hij/zij zich richten tot de andere fysiotherapeut/praktijkhouder. Deze organiseert dan een gesprek tussen de patiënt, de andere praktijkhouder en de fysiotherapeut.
 • Klachten over de behandeling, service of de praktijk die geuit worden, worden eveneens gesignaleerd.
 • De fysiotherapeut registreert de ontvangen klacht op het klachtenformulier en meld de klacht bij de andere fysiotherapeut/praktijkhouder.
 • De praktijkhouder bepaalt in overleg met de fysiotherapeut de te nemen acties en welke tijd nodig is voor het oplossen van de klacht. De indiener wordt hierover geïnformeerd. De praktijkhouder bewaart de klachtenformulieren in de map met klachtenformulieren.
 • De praktijkhouder bewaakt alle acties ter oplossing van de klacht. Iedere klacht wordt afgesloten met een tevredenheidscontrole. Als de klacht naar tevredenheid is opgelost, wordt dit genoteerd op de klachtenkaart. Tevens wordt de oorzaak van de klacht vermeld, alsmede wie verantwoordelijk is voor het betreffende proces, de afspraak of de norm. Daarmee is de klacht als afgehandeld geregistreerd.
 • De status en de voortgang van de klachten is onderdeel van het praktijkoverleg.
 • Indien de patiënt niet tevreden is met de manier waarop de fysiotherapeut of de praktijkhouder reageert op de klacht, kan hij een klacht indienen bij de Klachtencommissie Fysiotherapie van het KNGF. De fysiotherapeut informeert de patiënt hierover.
 • De praktijkhouder stelt zijn aansprakelijkheidsverzekeraar op de hoogte als:
  • de externe klachtencommissie wordt ingeschakeld
  • de patiënt om een schadevergoeding vraagt

 

<< terug naar homepage

Contactinformatie

Bruinenberg Smulders Fysiotherapie

Runrotstraat 15

5386 CT Geffen

0735324312

 

Openingstijden

Maandag / Dinsdag / Donderdag:
08.00 - 19.30 uur

Woensdag / Vrijdag:
08.00 - 18.00 uur

BIG registratie

Anja Smulders: 19035056704

Asse Bruinenberg: 09033318104

 

 

Copyright © 2017 Bruinenberg Smulders Fysiotherapie.